Vadsø kommune

Vi søker lærere til Vadsøskolene

Vadsøskolene er gode - og vi ønsker å bli bedre. Vil du være med? 

Vi i Vadsøskolene arbeider helhetlig og tverrfaglig for at barn og unge skal oppleve mestring i hverdagen gjennom inkludrende fellesskap. Vi samarbeider for å oppnå felles mål og forventninger i forhold til fagfornyelse, vurdering og trygt læringsmiljø. Skolene deltar i regional ordning for kompetanseutvikling.

Vi har ledig flere stillinger og vikariater ved de tre skolene fra 1. august.  

Vi søker etter deg som har godkjent grunnskolelærerutdanning. Du må ha fag-, metode-, og sosialkompetanse. Det legges i tillegg vekt på relasjonskompetanse og egnethet for å ivareta kontaktlærerfunksjonen. Du må ha gode digitale ferdigheter.  

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, lede og vurdere elevenes læring
 • Samarbeide med foresatte, kollegaer, skoleledelsen og samarbeidspartnere
 • Delta og bidra i et profesjonelt læringsfelleskap og være en aktiv bidragsyter i skolenes utviklingsarbeid
 • Være med på å sikre et trygt, godt og inkluderende skolemiljø
 • Du kan bli pålagt kontaktlærerfunksjon

Vadsø barne- og kulturskole. 1.-7. trinn. Skolen har SFO. Rektor Liv Ester Aronsen.

Ved skolen er det ledig 6 x 100% fast stilling og 2 årsvikariater i 100% stilling.

Fagbehov:

 • Engelsk
 • Tegnspråk
 • Spesialpedagogikk
 • Kunst og håndverk
 • Musikk
 • Kroppsøving med vekt på svømmeopplæring

Vadsø Ungdomsskole og avdelig voksen opplæring. 8.-10. trinn.  Rektor Sølvi Rushfeldt.

Det er ledig 3 x 100% fast stilling, 50% fast stilling og 2 årsvikariater i 100% stilling.

Fagbehov:

 • Norsk, engelsk og matematikk. Det kreves 60 stp i disse fagene.
 • Spesialpedagogikk
 • Kunst og håndverk
 • Musikk

Vestre Jakobselv oppvekstsenter. 1.-10. trinn. Oppvekstsenteret har barnehage og SFO. Rektor Tord Skardal.

Det er ledig 1 x 100% fast stilling og 1 årsvikariat i 100% stilling

Fagbehov:

 • Norsk, engelsk og matematikk. For undervisning ved ungdomsskolen kreves 60 stp i disse fagene.
 • Spesialpedagogikk
 • Kunst og håndverk
 • Musikk

Vi ber om at du i din søknad eller CV spesifiserer hvilke fag du har og antall studiepoeng i fagene.

Utdanning fra utlandet må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. 

Vi søker deg som:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Er nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Har god relasjonskompetanse
 • Har god forståelse for skolens mandat
 • Er positiv, fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert

Vi tilbyr

 •  Dekning av flytteutgifter i h.h.t reglement
 •  God pensjonsordning og forsikringsordning
 •  Gjennom tiltaksordningen: gratis barnehage  og nedskrivning av studielån, inntil kr 30.000 per år.  Ekstern   informasjon om tiltakssonen finnes her.
 •  Sjekk ellers ut hva Vadsø har å by på: www.vds.no
 •  30 000 kr. i kontaktlærertillegg
 •  Mulighet for etter- og videreutdanning

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i hht gjeldende tariffavtale. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Opplæringsloven § 10-9 og Tuberkuloseforskriften.

Søknad sendes
I søknaden oppgis minimum to referanser.

Søknad sendes inn via Easycruit, lenke ligger i utlysningen. Vitnemål og attester kan lastes opp, evt medbringes til eventuelt intervju.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

 

Del på:

Referansenummer:

24/308

Fylke:

 • Troms
 • Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

29.02.2024

Tiltredelse:

01.08.2024

Arbeidssted:

Vadsøskolene

Adresse:

Tollbugt 14 9800 Vadsø

Kart: