Vadsø kommune

Sommerjobb ved Finnstjerna bofellesskap

Finnstjerna bofelleskap har i sommer behov for sommervikarer. Finnstjerna er et bofellesskap som tilbyr tjenester til

mennesker med fysiske og / eller psykiske funksjonsnedsettelser. Vi har 16 individuelle boenheter, som er å regne
som private hjem.
 
Finnstjerna er en heldøgsn botilbud, og har 24/7 bemanning. Den som tilsettes må påregne arbeid etter
turnus/arbeidsplan.

For at våre ansatte skal kunne ta en velfortjent ferie, søker vi etter nettopp deg!

 

Arbeidsoppgaver

Knyttet til: 

 • gi bistand og veiledning til personlig hygiene, stell og pleie
 • gi hjelp og veiledning til husarbeid og dagligdagse aktiviteter aktivisere og motivere beboere til ulike fritidsaktiviteter
 • bidra til størst mulig grad av selvstendighet og mestring ved å gi tilpasset hjelp og veiledning basert på brukers funksjonsnivå

 Kvalifikasjoner

Vi ønsker fortrinnsvis søkere med helsefaglig utdanning, men om du er spesielt interessert i å yte omsorg for andre, så oppfordres du til å søke.
Opplæring vil bli gitt.

Vi ønsker medarbeidere som:

 • er engasjert, aktiv og arbeider selvstendig
 • har gode samarbeidsevner -
 • er fleksibel og løsningsfokusert

Vi tilbyr

 •  God pensjonsordning og forsikringsordning
 •  Gjennom tiltaksordningen: gratis barnehage fra 01.08.23 og nedskrivning av studielån, inntil kr 30.000 per år. Informasjon om tiltakssonen finnes her
 •  Sjekk ut hva Vadsø har å by på: www.vds.no

 Lønns- og tilsettingsvilkår


Lønn i h.h.t avtale. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 5-4 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endringer i tilbud om stilling.


Søknad sendes


I søknaden bes du om å oppgi hvilken periode du kan jobbe.

Søknad sendes inn via Easycruit, lenke ligger i utlysningen. Vitnemål og attester kan lastes opp, evt medbringes til eventuelt intervju.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet
om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Del på:

Referansenummer:

24/252

Fylke:

 • Troms
 • Finnmark

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

01.03.2024

Adresse:

Tollbugt. 14 9800 Vadsø

Kart: