Vadsø kommune

Sommerjobb ved hjemmebasert omsorg

Opplysninger om enhet

Hjemmebasert omsorg gir tjenester som pleie, omsorg, behandling og praktisk bistand til personer som bor i egne
hjem. Tjenesten skal aktivt jobbe for at personer kan bo og leve mest mulig selvstendig i egne hjem.


For at våre ansatte skal kunne ta en velfortjent ferie, søker vi etter nettopp deg!

 Arbeidsoppgaver

Knyttet til: 

 • Utføre helsefaglige tjenester til våre brukere i henhold til vedtak og behov for bistand
 • Praktisk bistand i hjemmet
 • Delta aktivt som ressursperson
 • Bidra til størst mulig grad av selvstendighet og mestring ved å gi tilpasset hjelp og veiledning basert på brukers funksjonsnivå
 • Samarbeid på tvers av yrkesgrupper

 Kvalifikasjoner

Fortrinnsvis søkere med helsefaglig utdanning, men søkere med interesse for omsorg for andre oppfordres og til å søke.
Den som tilsettes vil få opplæring og veiledning.

Vi ønsker medarbeidere som:

 • er engasjert, aktiv og arbeider selvstendig
 • har gode samarbeidsevner -
 • er fleksibel og løsningsfokusert

Vi tilbyr

 •  God pensjonsordning og forsikringsordning
 •  Gjennom tiltaksordningen: gratis barnehage fra 01.08.23 og nedskrivning av studielån, inntil kr 30.000 per år. Informasjon om tiltakssonen finnes her
 •  Sjekk ut hva Vadsø har å by på: www.vds.no

 

Lønns- og tilsettingsvilkår


Lønn i h.h.t avtale. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 5-4 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endringer i tilbud om stilling.


Søknad sendes


I søknaden bes du om å oppgi hvilken periode du kan jobbe.

Søknad sendes inn via Easycruit, lenke ligger i utlysningen. Vitnemål og attester kan lastes opp, evt medbringes til eventuelt intervju.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet
om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Del på:

Referansenummer:

24/267

Fylke:

 • Troms
 • Finnmark

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

01.03.2024

Adresse:

Vidjeveien 4 9800 Vadsø

Kart: