Vadsø kommune

Sommerjobb ved langtidsavdelingen

Opplysninger om enhet

Langtidsavdelingen består av sykehjem, bo-og omsorgsboliger og Vidjeveien bofellesskap. 
Sykehjemmet er nytt fra 2023, med totalt 17 plasser. Bo og omsorg har totalt 34 leiligheter og Vidjeveien bofellesskap har 10 leiligheter. Alle enheter er døgnbemannet, og har tatt i bruk ulike verktøy innenfor velferdsteknolog.
Langtidsavdelingen er et heldøgns botilbud, og har 24/7 bemanning. Den som tilsettes må påregne arbeid etter turnus/arbeidsplan.

For at våre ansatte skal kunne ta en velfortjent ferie, søker vi etter nettopp deg!

 

Arbeidsoppgaver

Knyttet til: 

 • Utføre helsefaglige tjenester til våre brukere i henhold til vedtak og behov for bistand
 • Delta aktivt som ressursperson
 • bidra til størst mulig grad av selvstendighet og mestring ved å gi tilpasset hjelp og veiledning basert på brukers funksjonsnivå
 • Samarbeid på tvers av yrkesgrupper

 

Kvalifikasjoner

Fortrinndsvis utdanning innen helsefag, men søkere med interesse for omsorg for andre, oppfordres til å søke.
Den som tilsettes vil få opplæring og veiledning.

Vi ønsker medarbeidere som:

 • er engasjert, aktiv og arbeider selvstendig
 • har gode samarbeidsevner -
 • er fleksibel og løsningsfokusert

Vi tilbyr

 •  God pensjonsordning og forsikringsordning
 •  Gjennom tiltaksordningen: gratis barnehage fra 01.08.23 og nedskrivning av studielån, inntil kr 30.000 per år. Informasjon om tiltakssonen finnes her
 •  Sjekk ut hva Vadsø har å by på: www.vds.no

 

Lønns- og tilsettingsvilkår


Lønn i h.h.t avtale. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 5-4 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endringer i tilbud om stilling.


Søknad sendes


I søknaden bes du om å oppgi hvilken periode du kan jobbe.

Søknad sendes inn via Easycruit, lenke ligger i utlysningen. Vitnemål og attester kan lastes opp, evt medbringes til eventuelt intervju.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet
om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Del på:

Referansenummer:

24/279

Fylke:

 • Troms
 • Finnmark

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

01.03.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Langtidsavdelingen

Adresse:

Vidjeveien 4 9800 Vadsø

Kart: